Magyar nyelvű szakírások az EB-ről

EPIDERMOLYTICUS GENODERMATOSISOK
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA

Dr. Csikós Márta

Budapest, 2003.

 

 

ICHTHYOSISOK ULTRASTRUKTURÁLIS ÉS
GENETIKAI VIZSGÁLATA
Dr. Becker Krisztina
Budapest, 2002.
 
KRT5ésKRT14 génmutációkvizsgálataepidermolysis
bullosasimplexörökleteskórképekben
 

GlászBónaAnnamária

Budapest, 2010.

 

Örökletes és immunológiai bőrgyógyászati kórképek epidemiológiai és molekuláris genetikai vizsgálata

Záróbeszámoló
Dr. Medvecz Márta témavezető
Budapest, 2009.
 
 
ÚJ MEGFIGYELÉSEK AUTOIMMUN HÓLYAGOS BŐRBETEGSÉGEKBEN
PREISZ KLAUDIA
Budapest, 2005.