Változást a közgyógyellátottakra nézve

Jelent-e bármilyen változást a közgyógyellátottakra nézve a 100%-os támogatási kategória megszűnése?
Önmagában a 100%-os támogatási kategória megszűnése semmilyen módon nem függ össze a közgyógyellátásra való jogosultsággal. Az egyetlen változás az, hogy augusztus 16-ával a 100%-os kategória megszűnik, helyébe 98%-os és 90%-os kulcsok lépnek. Ezzel egyidejűleg megjelenik a beteg által fizetendő térítési díj, ami alól a beteg csak akkor mentesül, ha érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik. Emiatt a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles elvégezni a közgyógyellátásra való jogosultság ellenőrzését (aminek ezen eszközöknél eddig nem volt gyakorlati jelentősége), és ha az ellenőrzés alapján a
10
beteg nem jogosult közgyógyellátásra, úgy az eszközt számára csak általános jogcímen szolgáltathatja ki.